GRAĐANI POZDRAVLJAJU INVESTICIJU 'Pale' Pekarska, Vodnjanska, Epulon i Carera