Brnjac predstavila Zakon o turizmu direktorima regionalnih turističkih zajednica