KANTE PRAZNILI I 12 PUTA DNEVNO Vrata Valdibora više ne bi trebala biti odlagalište smeća!