Plaća još uvijek nema, što će se promijeniti nakon današnje Skupštine Uljanika?