POTPISANE IZMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA Radnicima TDR-a povećava se plaća i osiguravaju bolji uvjeti rada