U Rovinju održan Dan otvorenih vrata na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Cuvi