Građani Labina će putem posebne aplikacije kreirati prijedlog Proračuna za 2020. godinu