PULA Započinju radovi na uređenju kolnika na pristupnoj cesti do vrtića Zvjezdice u Šijani