Capak: Zaraženi koronavirusom opažajno imaju slabiju kliničku sliku