U Kanfanaru kreće javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja