Nastavlja se potpora od 4.000 kuna za plaće i naknada fiksnih troškova