U srijedu prometna policija u Istri obavlja kontrolu teretnih vozila i autobusa