Za kvalitetniju zdravstvenu skrb Žminjaca, općinskih 100.000 kuna