Grad Poreč i ove godine financira uklanjanje azbesta