POREČ Prva teretana za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj nastavlja s radom, od sad i za djecu iz Posebnog odjela