Na tri dana zatvara se pružni prijelaz u Kanfanaru