DANAS U 13,15! 'Predavanje Bili smo samo brojevi. Istrani u koncentracijskim logorima u Drugome svjetskom ratu'