Umjetnički kolektiv DIK izlaže u Dnevnom boravku Rojca