PORAZNE BROJKE Čak 56% istarskih osnovnoškolaca ne čita ništa - osim lektire!