Projekt 'Duž pruge Rovinj-Kanfanar' u gradskoj palači