Gradsko vijeće Pule usvojilo izvještaje o radu javnih ustanova za 2019. godinu