O godišnjem i srednjoročnom planu koncesija na plaže odlučivat će Gradsko vijeće Pule na idućoj sjednici