Općinu Bale posjetila državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić