SDP Pule: U Puli širenje mržnje nikada nije bilo prihvaćeno pa neće biti niti sada