Capak o proglašavanju kraja pandemije: Izgledno je da će to biti prije ljeta