U HRVATSKU PREKO GP KAŠTEL Lagali da su u tranzitu kako bi izbjegli samoizolaciju