Župan Fabrizio Radin sudjelovao u prometnoj nesreći na cesti Rovinj-Bale