U 20-ak minuta policija ga dva puta zaustavila pijanog