VELIKI POŽAR NA ŽMINJŠTINI U Ceru opožareno čak 5 hektara niskog raslinja