Jedan lopov i jedan pomagač, dvanaest krađa, 200.000 kuna štete ... sad u pritvoru čekaju nastavak priče