Zaštitarku u Pazinu udario pa pobjegao - Švicarac?!