PODMETNUT? Policija u Tinjanu utvrdila uzrok požara gospodarskog objekta