Požar otvorenog prostora kod Bala INTERVENIRALI JVP ROVINJ I DVD BALE