U velikom požaru u Puli opožareno čak 8 hektara površine