Prijenosni šalter MUP-a ove srijede ordinira u Žminju