Policija utvrđuju okolnosti nastanka požara u Plomin Luci