HGK: Čarteraši, privatni smještaj i putničke agencije uključeni u Cro karticu