Dobivenih 438 tisuća kuna utrošit će se na uređenje plaže na Boriku