KONAČNA ODLUKA! Ribari imaju pravo na čak 12 mjeseci naknade u slučaju privremene obustave ribolova