Porečani održali sastanak o izazovima razvoja turizma