Najuspješnija turistička općina u Istri MEDULIN PREŠAO DVA MILIJUNA NOĆENJA