VELIKI USPJEH! Briškoski imenovan predstavnikom HOK-a u Turističko vijeće HTZ-a