Istarske putničke agencije upoznale se s turističkom ponudom Svetvinčenta