Grad Novigrad sudjelovao na transnacionalnom sastanku u sklopu projekta WONDER iz programa INTERREG ADRION