Poreč: Nova parkirališna mjesta u ulici B. Parentina, asfaltiranja u Gulićima, Materadi i u užem centru grada