Peti put odgođen stečaj 3. maja, novo ročište 5. lipnja