Na Valamarovu adresu stigle još dvije prestižne nagrade