NAKON 163 GODINE ULJANIK PRESTAJE S RADOM Samir Hadžić: Zahvaljujem i čestitam Vladi i ministarstvu