Porečki Infosit obilježava 20 godina rada KRENULI S 2 ZAPOSLENA, A SADA IH JE 26