Predsjednik HOK-a: Ako netko ima 40 apartmana, složni smo da se to oporezuje